×

PROFILE ĐỊA ỐC HỒNG OANH

Hồng Oanh Group ra đời với logo mang biểu tượng hoa sen đỏ, là quốc hoa của đất nước Việt Nam, tượng trưng cho niềm tin hướng về luật Nhân quả, tòa nhà chính giữa thể hiện bất động sản, vòng tròn bên trong hoa sen là ánh mặt trời, thể hiện cho hoài bão của tập thể Hồng Oanh Group với mong muốn trở thành một điểm sáng của ngành bất động sản Việt Nam.

Với thiết kế 2 tòa nhà là biểu tượng chữ H, mặt trời hình tròn là chữ O, viết tắt của chữ Hồng Oanh. Nếu chúng ta tin hiểu và làm theo Luật Nhân Quả thì sự nghiệp của mỗi người sẽ được tỏa sáng như ánh mặt trời mang bình minh đến cho nhân loại.

Profile Địa Ốc Hồng Oanh Profile Địa Ốc Hồng Oanh Profile Địa Ốc Hồng Oanh Profile Địa Ốc Hồng Oanh Profile Địa Ốc Hồng Oanh Profile Địa Ốc Hồng Oanh Profile Địa Ốc Hồng Oanh Profile Địa Ốc Hồng Oanh Profile Địa Ốc Hồng Oanh Profile Địa Ốc Hồng Oanh Profile Địa Ốc Hồng Oanh Profile Địa Ốc Hồng Oanh Profile Địa Ốc Hồng Oanh Profile Địa Ốc Hồng Oanh Profile Địa Ốc Hồng Oanh Profile Địa Ốc Hồng Oanh Profile Địa Ốc Hồng Oanh Profile Địa Ốc Hồng Oanh Profile Địa Ốc Hồng Oanh Profile Địa Ốc Hồng Oanh Profile Địa Ốc Hồng Oanh
HÌNH ẢNH ĐỊA ỐC HỒNG OANH
Công ty TNHH Địa Ốc Hồng Oanh
Công ty TNHH Địa Ốc Hồng Oanh
Công ty TNHH Địa Ốc Hồng Oanh
Công ty TNHH Địa Ốc Hồng Oanh
Công ty TNHH Địa Ốc Hồng Oanh
Công ty TNHH Địa Ốc Hồng Oanh
Công ty TNHH Địa Ốc Hồng Oanh
Công ty TNHH Địa Ốc Hồng Oanh
Công ty TNHH Địa Ốc Hồng Oanh
Công ty TNHH Địa Ốc Hồng Oanh
Công ty TNHH Địa Ốc Hồng Oanh
Công ty TNHH Địa Ốc Hồng Oanh
Công ty TNHH Địa Ốc Hồng Oanh
Công ty TNHH Địa Ốc Hồng Oanh
Công ty TNHH Địa Ốc Hồng Oanh
Công ty TNHH Địa Ốc Hồng Oanh
Công ty TNHH Địa Ốc Hồng Oanh
Công ty TNHH Địa Ốc Hồng Oanh
Công ty TNHH Địa Ốc Hồng Oanh
Công ty TNHH Địa Ốc Hồng Oanh
Công ty TNHH Địa Ốc Hồng Oanh
Công ty TNHH Địa Ốc Hồng Oanh
Công ty TNHH Địa Ốc Hồng Oanh
Công ty TNHH Địa Ốc Hồng Oanh